Bezpečnostní sklo pro stavební účely

Bezpečnostní sklo je sklo s dodatečnými vlastnostmi, které pomáhají jeho pevnosti proti rozbití a v případě rozbití se rozpadnou na malé, relativně neškodné kousky a/nebo se díky folii na nikoho nevysypou. Zajišťují tak ochranu před úrazem, pády, vloupáním a projevy vandalismu.

Bezpečnostní sklo může být vyrobeno dvěma způsoby – kalením či lepením.

  1. Kalené sklo (tvrzené sklo) – ploché sklo je zahřáto na cca 800°C a následně prudce ochlazeno. Takové sklo má o 40% vyšší pevnost než obyčejné sklo a jeho bezpečnost spočívá v tom, že při rozbití dochází k roztříštění skla na malé oblé krystalky, které nepořežou. Vyrábíme kalená skla různých tlouštěk, rozměrů a opracování na přání a dle potřeb zákazníka. Po tepelném opracování sklo nemůže být již dále zpracováno (např. zmenšení rozměrů skla, vrtání otvorů apod.), proto je vždy nutné nechat vyrobit správný rozměr skla se správným opracováním. Typické aplikace pro kalené sklo jsou: výplně dveří, skleněné dveře, dělící příčky skleněné, sprchové kouty, nábytkové sklo (výplně knihoven, skleněné desky stolů)
  2. Lepené sklo – vzniká spojením dvou nebo více skel dohromady tenkou bezpečnostní plastovou folií (PVB) různých tloušťek (0,38, 0,76 a 1,52mm). Tloušťka PVB je daná použítím skla – vandalismus (min 0,76mm), výtahové šachty (0,76mm), balkónová zábradlí (určuje norma ČSN EN 743305 – zj. dle způsobu uchycení skel). Vyrábíme lepená skla různých tlouštěk, rozměrů a opracování na přání a dle potřeb zákazníka. Většinu variant tlouštěk a barev dvojskel máme stadnardně skladem a jsme schopni je dodat obratem. Typické aplikace lepených skel jsou: skleněná zábradlí, výplně balkonů, pochozí skla, opláštění výtahových šachet.

Občas je mezi bezpečnostní skla zařazováno drátosklo; válcované ploché sklo se zalisovanou drátěnou vložkou, která zvyšuje jeho mechanickou pevnost, celistvost a stabilitu, zlepšuje i jeho tříštitelnost a zlepšuje požární odolnost staveb.

Protipožární bezpečnostní skla

Na přání zákazníků také dodáváme protipožární skla zpomalující šíření požáru a plamenů. Jde o skla vrstvená spojená jednou nebo několika nabobtnávajícími vložkami. V případě požáru tyto vrstvy expandují a přemění se v ochrannou clonu.

Výrobky: Pyrobel, Pyrobelite a Pyropane

Bezpečnostní skla akustická

Vrstvené bezpečnostní sklo se zvýšenou protihlukovou ochranou je tvořeno dvěma tabulemi skla spojenými dvěma nebo více polyvinylbutyralovými „akustickými“ (PVB) fóliemi.

Výrobky: Stratophone – jednoduché vrstvené bezpečnostní sklo se zvýšenou protihlukovou ochranou, často také jako komponent v tepelných a akustických izolačních sklech.

Pochozí bezpečnostní skla

Vyrábíme skleněné podesty a skleněné stupnice z lepeného bezpečnostního skla, jehož tloušťka je daná způsobem uložení, rozměrem skla a plánovaným zatížením.