Často kladené dotazy

Jak správně vybrat sklo?
SLOŽENÍ (TLOUŠŤKA) SKLA

Je nutné zajistit stabilitu skla z hlediska rozměrů a zatížení, kterým bude vystaveno, aby nedošlo k nadměrnému průhybu skla a tím riziku mechanického poškození.

VZHLED a BARVA

Obecně rozhodujícím faktorem při výběru skla je jeho vzhled. U obytných budov se obecně upřednostňují čirá, neutrálně zabarvená skla. Pro kancelářské a komerční budovy je k dispozici široká škála odstínů, odlesků a různých vlastností.

K rozhodování mohou pomoci vzorky v naší provozovně.

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Ve většině zemí vyžadují předpisy z důvodu tepelné izolace použití izolačních dvojskel nebo dokonce vysoce účinných nízkoemisivních izolačních dvojskel.

SOLÁRNÍ A SVĚTELNÉ PARAMETRY, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST A PROPUSTNOST

Maximální solární faktor, tj. tepelné zisky ze slunečního záření jsou dány údaji o roční spotřebě energie, vnitřní teplotě a případně intenzitě klimatizování budovy. Světlost interiéru budovy, vizuální komfort (pravděpodobnost oslnění) a typ osvětlení bude záviset na míře světelné propustnosti skla. Odraz světla (průhlednost nebo zrcadlový efekt) a barva jsou kritéria estetická.

ZVUKOVÁ IZOLACE

Čím vyšší je úroveň požadované protihlukové ochrany, tím vyšší je hmotnost skla. Od určité úrovně je potřeba použít vsrtvené bezpečností sklo.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

V případech, kde je riziko poranění, nutná ochrana osob před pádem, ochrana proti vloupání, střelným zbraním, výbuchu, požáru atd., je třeba použít tepelně tvrzené sklo nebo vrstevené bezpečnostní sklo.

ZAJIŠTĚNÍ MULTIFUNKČNOSTI

Díky pečlivému výběru složek v jediném skle lze kombinovat různé funkce (tepelná izolace, ochrana před slunečním zářením, bezpečnost, zvuková izolace, dekorativní funkce).

Zdroj: www.yourglass.com